Instruktörer

”Vi ser i vårt dagliga arbete vikten av kunskap inom sjukvård även för en lekman, väldigt sällan vid exempelvis ett hjärtstopp räddar vi liv utan att det funnits någon i närheten som har haft kunskapen att påbörja HLR omedelbart. Det kan vara en arbetskollega, en vän, eller en familjemedlem. Det skulle kunna vara du och vi ser fram emot att få utbilda just dig”

/Thomas & Anna

Thomas Joelsson
Anna Forsman

tfn: 070-280 54 50

Thomas Joelsson, utbildad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård. Arbetar på ambulansen sedan 1987. Har jobbat med utbildning både internt inom ambulansen och externt sedan tidigt -90 tal.

 • Sjuksköterskeutbildning 120 p
 • Prehospital vidareutbildning 40 p
 • Instruktör PHTLS, Pre Hospital Trauma Life Support
 • Instruktör PS, Prehospital Sjukvårdsledning
 • Huvudinstruktör HLR/D-HLR
 • Regionhuvudinstruktör Livräddande första hjälpen till barn

 

tfn: 076-103 99 04

Anna Forsman, utbildad specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. Arbetar på ambulansen sedan 1990. Parallell tjänstgöring ambulans/akutbil sedan 1994. Har jobbat med utbildning både internt inom ambulansen och externt sedan tidigt -90 tal.

 • Sjuksköterskeutbildning 120 p
 • Intensivvårds vidareutbildning (IVA vub) 40 p
 • Huvudinstruktör i HLR
 • Instruktör i D-HLR
 • Instruktör i Livräddande första hjälpen till barn