Inlärningsmodell akut utbildning & säkerhet

Vid våra kurser tycker AKUT att det är viktigt med en grundförståelse för varför vi gör på ett visst sätt. Vi vet samtidigt att det är handling och praktisk övning som gör att vi minns. I en akut situation är det viktigt att handlingplanen sitter i ryggmärgen. Därför lägger AKUT mycket tid på praktisk övning och använder ett material som är så verklighetstroget som möjligt. Vi försöker också att någon gång under kursen skapa en miljö att bygga upp ett scenario där varje elev får öva under trygga förhållanden och med handledning. I en verklig situation kommer vi alla att känna stress och osäkerhet och det är bra att ha upplevt en liknande situation under övning.

1
2
3

Vi startar våra kurser med en teoretisk genomgång av ämmnet. Vi går igenom tillämpliga delar såsom handlingplan, anatomi, fysologi, sjukdomslära och skadelära beroende på typ av kurs. Alla delar kopplar vi till vetenskap och aktuell forskning på området.

Alla deltagare övar praktiskt på alla ingående moment. Vi har god tillgång på övningsutrustning så att alla ska känna att de har övat tillräckligt och känner sig trygga i handhavandet.
När deltagarna känner sig färdiga får de gå in och arbeta i ett uppbyggt scenario anpassat efter arbetsplatsen. Instruktören är med under hela övningen för stöttning och återkoppling. Scenariot ska ge ett kvitto på deltagarens nyvunna kunskaper samt ge förståelse för vikten av att alla ska få ökat självförtroende med hjälp av scenariot